Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นาคณิต ชูลาภ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


คำสั่งต่าง ๆ ของโรงเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียน

 

Username : สำหรับเลขประจำตัวนักเรียนที่มี 4 ตัว ให้นักเรียนเติม 0 เข้าไป ด้านหน้า 1 ตัว

และสำหรับเลขประจำตัวนักเรียนที่มี 5 ตัว ไม่ต้องเติม 0

Password : เป็น เลขประจำตัวประชาชน ของนักเรียน 13 หลัก

Link หน่วยงาน

เข้าสู่ระบบจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด