พิธีประดิษฐานพระบรมราชินยานุสาวรีย์ พิธีประดิษฐานพระบรมราชินยานุสาวรีย์
พิธีประดิษฐานพระบรมราชินยานุสาวรีย์ พิธีประดิษฐานพระบรมราชินยานุสาวรีย์
พิธีประดิษฐานพระบรมราชินยานุสาวรีย์ พิธีประดิษฐานพระบรมราชินยานุสาวรีย์
พิธีประดิษฐานพระบรมราชินยานุสาวรีย์ พิธีประดิษฐานพระบรมราชินยานุสาวรีย์
พิธีประดิษฐานพระบรมราชินยานุสาวรีย์ พิธีประดิษฐานพระบรมราชินยานุสาวรีย์
พิธีประดิษฐานพระบรมราชินยานุสาวรีย์ พิธีประดิษฐานพระบรมราชินยานุสาวรีย์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นาคณิต ชูลาภ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


คำสั่งต่าง ๆ ของโรงเรียน

Link หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
ข่าวสารดอกรำเพย