Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นาคณิต ชูลาภ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด

 Brother HL5250DN

ที่หนึ่งในใจ_วิ่งสู่ฝัน ตอน 1_อ.ธีโรจน์ ชัยงาม


ที่หนึ่งในใจ_วิ่งสู่ฝัน ตอน 2_อ.ธีโรจน์ ชัยงาม


กล้าคิดกล้าทำ_ปฏิบัติการลดโลกร้อนวันกีฬาสี


เอกสารสำคัญ

แบบร่างโครงการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

แบบสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านนักเรียน-3.doc

เอกสาร สอบราคาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๙
ก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙


เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง