ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรมสาธารณประโยชน์

ดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรมสาธารณประโยชน์มีทั้งหมด 5 เอกสารดังนี้

1.ตัวอย่างการรายงานผลโครงการกิจกรรมสาธารณประโยชน์    Download

2.ตัวอย่างหนังสือราชการ   Download

3.แนวปฏิบัติกิจกรรมสาธารณประโยชน์   Download

4.แบบฟอร์มรายงานโครงการ  Download

5.สมุดบันทึกกิจกรรม  Download

อ่านเพิ่มเติม...

 

แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ โครงการของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ โครงการของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 3 โครงการ คือ

อ่านเพิ่มเติม...

 

รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล

คุณครูทุกท่านสามารถดาว์นโหลดเอกสาร "รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล" ได้ที่ลิงค์ด้านล่างโดยมีด้วยกันสองส่วน คือ

1.ส่วนปก "ดาว์นโหลดเลย"

2.ส่วนของเอกสาร  "ดาว์นโหลดเลย"

อ่านเพิ่มเติม...

 

ดาวน์โหลดเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา

คุณครูทุกท่านสามรถดาวน์โหลดเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้โดยการคลิก " Click" ดาวน์โหลดได้เลย

อ่านเพิ่มเติม...

 

รวมรูปภาพกิจกรรมรำเพยเกมส์ครั้งที่ 9

ทุกท่านสามารถชมรูปภาพกิจกรรมรำเพยเกมส์ครั้งที่ 9  ในวันที่ 28 มกราคม 2555 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าได้แล้วครับโดยการคลิกที่ อ่านเพิ่มเติมได้เลย

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อพัฒนาครูทั้งระบบ ด้วยการอบรมผ่าน ระบบ UTQ Online

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน สามารถเข้าสู่ระบบ UTQ Onlineเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือการลงทะเบียนวิชาที่ต้องการอบรมโดยใช้ Username=เลข 13 หลักบัตรประจำตัวประชาชน และ Password = ใช้ตัวเดิม(กรณีที่เคยสมัครแล้ว)ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 2555 เป็นต้นไป

โดยทา่นสามารถเข้าไปแก้ไขได้ที่นี้เลย  " คลิก "

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยินดีต้อนรับ โรงเรียนพนมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สู่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

ยินดีต้อนรับ โรงเรียนพนมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สู่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี มีความยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนพนมศึกษา จังหวัดสุ2555สุราษฎร์ธานี ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนของเรา ในวันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2555
โดยการนาของท่าน ผอ.มนตรี จันทรัตน์ และคณะครูโรงเรียนพนมศึกษา จานวน 32 ท่าน มาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระต่างๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม  "คลิก"

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นาคณิต ชูลาภ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าสู่ระบบบุคคลกำลังออนไลน์
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด

 Brother HL5250DN

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

Link หน่วยงาน

แผนคอมพิวเตอร์
นักเรียนสนใจในแผนการเรียนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเทพศิรินทรืลาดหญ้าิ กาญจนบุรี มาก-น้อยเพียงใด