ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

ดาวน์โหลดเเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าอบรมการเขียนโปรแกรม Android

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรหลักสูตรออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยระบบปฏิบัติการ Android

ให้ทุกท่านดาวน์โหลดเเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าอบรมการเขียนโปรแกรม Android ได้เลย  "Download"

 

คู่มือการประเมินภายนอกรอบที่ 3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการประเมินภายนอกรอบที่ 3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมกับรายละเอียดทั้งหมดในการรับการประเมินภายนอกรอบที่ 3

ดาวน์โหลดเอกสารได้เลย Download

 

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อผลงาน               รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

เรื่อง หลักเกณฑ์ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้รายงาน            นางเนตรดาว  นิลเพ็ชร  ครูชำนาญการ

ปีที่ทำรายงาน          ปีการศึกษา 2553

สามาร5ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่นี้เลย  Download

 

ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เข้าร่วมการกล่าวคำปฏิญาณโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เข้าร่วมการกล่าวคำปฏิญาณโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

อ่านเพิ่มเติม...

 

ดาวน์โหลดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ดาวน์โหลดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ธรรมชาติชีวิตของพืช  โดย อาจารย์ บำเพ็ญ  พักตร์เพียงจันทร์   ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า  กาญจนบุรี  โดยที่ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไปใช้เพื่อศึกษาได้เลย

ดาวน์โหลดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ธรรมชาติชีวิตของพืช    "ดาวน์โหลด"

อ่านเพิ่มเติม...

 

ดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรมสาธารณประโยชน์

ดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรมสาธารณประโยชน์มีทั้งหมด 5 เอกสารดังนี้

1.ตัวอย่างการรายงานผลโครงการกิจกรรมสาธารณประโยชน์    Download

2.ตัวอย่างหนังสือราชการ   Download

3.แนวปฏิบัติกิจกรรมสาธารณประโยชน์   Download

4.แบบฟอร์มรายงานโครงการ  Download

5.สมุดบันทึกกิจกรรม  Download

อ่านเพิ่มเติม...

 

แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ โครงการของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ โครงการของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 3 โครงการ คือ

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นาคณิต ชูลาภ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าสู่ระบบบุคคลกำลังออนไลน์
เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด

 Brother HL5250DN

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

Link หน่วยงาน

แผนคอมพิวเตอร์
นักเรียนสนใจในแผนการเรียนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเทพศิรินทรืลาดหญ้าิ กาญจนบุรี มาก-น้อยเพียงใด